Zasady użytkowania

Witam,

Zakładając konto w serwisie www.diafilm.pl zgadzasz się na jego czynne wspieranie w dowolnej formie jak również przekazywanie materiałów, treści, i innych wartości, które pozwolą na rozwój serwisu. Za przekazane materiały nie otrzymasz wynagrodzenia ponieważ serwis na tym nie zarabia. Serwis www.diafilm.pl ma na celu "Ocalenie od zapomnienia" dziedziny sztuki, którą na dzisiaj nikt jeszcze się nie zajął na poważnie i tak niewiele można o niej się dowiedzieć.

Wszystko co Tobie może wydać się niepotrzebne dla innych może mieć wartość historyczną, sentymentalną. Jeśli posiadasz stare katalogi wydawanych bajek, stare instrukcje obsługi rzutników, może jakieś rysunki do wydawanych bajek, jakieś artykuły prasowe z okresu, napisz proszę jpnie65@gmail.com

Konta, które zostaną założone jedynie w celu korzystania z serwisu bez wkładu w jego rozwój będą blokowane.

Jeśli nie zgadzasz się na powyższe warunki nie zakładaj konta.

Z dniem 25 maja 2018 wchodzą w życie nowe obowiązki dla administratorów danych osobowych. W związku z powyższym informuję, że wszyscy z Was, którzy chcą posiadać konta w serwisie www.diafilm.pl muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych jak również poświadczyć, że zapoznali się z możliwością i sposobem usunięcia tych danych w każdej chwili.

Serwis www.diafilm.pl jest prywatnym serwisem kolekcjonerskim bajek na rzutnik, osobą go prowadzącą jest osoba prywatna (Jerzy Pniewski). Poza mną dostęp do Państwa danych osobowych ma w okreslonych przypadkach jak np. konieczność usunięcia awarii skryptu firma www.bprog.pl będąca jedyną firmą, która ma prawo do dokonywania zmian i administracji serwisu. Państwa dane osobowe są wykorzystywane przeze mnie jedynie do kontaktu w Wami. Nie są udostępniane i nigdy nie będą innym osobom w żadnym celu.

Konta osób, które nie prześlą oświadczenia jak poniżej na mail jpnie65@gmail.com będą usuwane z serwisu a ich dane osobowe zamieszczone w serwisie będą trwale kasowane.

Do tego rodzaju działania zobowiązuje nowe rozporządzenie UE.

W związku z powyższym chciałbym Państwa poinformować, że :

Definicja zgody

Wyrażając zgodę na przetwarzanie waszych  danych osobowych przez serwis www.diafilm.pl zostaliście w tym momencie poinformowani, że jest to wasze:

(art. 4 pkt 11) dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Możliwość wycofania zgody

Zostaliście w miejscu poinformowani o Waszym niezbywalnym prawie do wycofanie udzielonej zgody wysyłając taką informację na mail jpnie65@gmail.com :

(art. 7 ust. 3) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, .................................................  niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

 

Przesyłanie informacji przez administratora serwisu www.diafilm.pl dotyczących funkcjonowania serwisu i wszelkich informacji z tym związanych, nowości zamieszczonych w serwisie.

przez administratora serwisu www.diafilm.pl  (Jerzy Pniewski) w celach:

-          możliwości logowania się w serwisie www.diafilm.pl
-          otrzymywania newslettera
-          otrzymywania informacji o funkcjonowaniu serwisu i działaniach marketingowych przez niego podejmowanych.

Oświadczam jednocześnie, że zostałam/em poinformowany należycie o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, przeniesienia, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz żądanie sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe 

 

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

 

* Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody. 

LogowanieAby oglądać bajki na ekranie swojego monitora musisz się zalogować i zaakceptować regulamin.
Loguj:
Login
Hasło
Przypomnij hasło

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w serwisie załóż je za pomocą poniższego formularza:
Email
Hasło
Powtórz Hasło
Imię i nazwisko
Miejscowość
Wiek
Mężczyzna Kobieta
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję w całości jego treść
 

Wszystkie prawa zastrzeżone: diafilm.pl
Projekt i wykonanie bprog.pl