diafilm.pl
Mini reklamy
Mini kontakt

Newsletter

 

Regulamin

Regulamin Portalu DiaFilm.pl

Portal internetowy DiaFilm.pl jest adresowany osób szeroko rozumianej społeczności miłośników bajek z rzutnika . Portal umożliwia przeglądanie katalogu bajek do rzutnika i wszystkiego co jest z tym związane (ich autorów, redaktorów, scenarzystów, osób które stworzyły do nich grafikę, etc) , katalogu rzutników służących do wyświetlania bajek oraz stwarza zarejestrowanym miłośnikom bajek nazwanych w Portalu jako "Przyjaciel Portalu” możliwość ich obejrzenia na monitorach własnych komputerów

W Portalu mogą zarejestrować się osoby fizyczne oraz prawne, zarówno z Polski jak i zagranicy.

W niniejszym regulaminie pod terminem  "Przyjaciel Portalu" rozumiana jest osoba zarejestrowana w Portalu i korzystająca z jego zasobów jak również wspomagająca Portal w jego istnieniu w różnych formach.

Aby mieć możliwość korzystania z Portalu DiaFilm.pl w sposób aktywny, Przyjaciel Portalu musi wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Wypełniając formularz rejestracyjny Przyjaciel Portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez właściciela portalu, oraz na przekazanie jego danych kontrahentom w celach związanych z prowadzeniem Portalu DiaFilm.pl.

Przyjaciel Portalu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Portalu DiaFilm.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Przyjaciela Portalu adres jego poczty elektronicznej.

Otwierając konto w Portalu DiaFilm.pl Przyjaciel Portalu zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również do nie kopiowania i rozpowszechniania zawartych w nim treści, zdjęć bez zgody ich właścicieli.

Akceptując regulamin Przyjaciel Portalu wyraża zgodę na:

- gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez właściciela portalu.

- wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela portalu w celu promocji produktów i firm.

Przyjaciel Portalu może w dowolnym momencie zmienić swoje dane osobowe lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi jego danymi przypisanymi do konta bezpłatnie.

Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

- naruszenie praw autorskich bądź innych praw właścicieli zamieszczonych  w Portalu treści przez osoby trzecie, w szczególności za nieuprawniony użytek informacji, treści lub zdjęć przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

- skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu DiaFilm.pl przez odwiedzających i Przyjaciół Portalu

- treści zamieszczone w Portalu przez Przyjaciół Portalu (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne)

- szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Portalu przez osoby trzecie

- wykorzystanie zamieszczonych w portalu materiałów przez osoby trzecie.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Przyjaciela Portalu materiałów zawartych w  Portalu DiaFilm.pl, Przyjaciel Portalu zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do:

- okresowego wyłączania portalu DiaFilm.pl

- zamknięcia portalu DiaFilm.pl, po uprzednim powiadomieniu Przyjaciół Portalu na stronach Portalu. W razie zamknięcia portalu wszystkie dane Przyjaciół Portalu będą trwale usunięte.

Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Przyjaciołom Portalu na stronie internetowej. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po wcześniejszym opublikowaniu go na stronach Portalu.

Zasoby znajdujące się w Portalu DiaFilm.pl jako dobro kultury narodowej są udostępniane odwiedzającym Portal bezpłatnie dla korzystających z jego zasobów w zakresie tak nie wymagającym rejestracji w Portalu jak i dla osób zarejestrowanych. 

Rejestracja w Portalu dotyczy osób, które są miłośnikami bajek i otrzymują dzięki temu prawo jako Przyjaciele Portalu do oglądania bajek w nim zamieszczonych w całości na zasadach grup zamkniętych , zaprzyjaźnionych poprzez zamiłowanie do bajek z rzutnika. Rejestracja w Portalu i korzystanie z jego zasobów po rejestracji pozostaje bezpłatne.

Przyjaciel Portalu będzie zawsze mógł wesprzeć działalność Portalu finansowo na zasadzie pełnej dobrowolności  poprzez wpłatę darowizny dla właściciela Portalu bezpośrednio na konto podane w Regulaminie Portalu poniżej.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

Tytuł wpłaty " Darowizna imię i nazwisko dla Jerzy Pniewski"
Nr konta : mBank 81 1140 2004 0000 3602 7847 9306

Właścieil Portalu zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wsparcia jeśli będzie ono nie zgodne z prawem lub będzie naruszło zasady Regulaminu.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone: diafilm.pl
Projekt i wykonanie bprog.pl