diafilm.pl
Mini reklamy
Mini kontakt

Newsletter

 

Polityka Prywatności

Jakie dane są przetwarzane?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Państwa z serwisu www.diafilm.pl w tym zapisywane w plikach cookies.

I. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) – Serwis www.diafilm.pl

 
1. Administratorem danych jest osoba prywatna będąca właścicielem Serwisu www.diafilm.pl dalej zwanego Serwisiem, którego właścicielem jest Jerzy Pniewski (osoba prywatna)
Kontakt:
    - poczta elektroniczna kontakt@diafilm.pl,
    - za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online w Serwisie,
 2. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie.
3. Podstawy prawne przetwarzania danych:
    art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłacznie w zakresie umożliwienia Panu/Pani logowania do Serwisu oraz przekazywaniu drogą e-mail informacji dotyczących zmian w Serwisie w zakresie zmian tak w jego funkcjonalności jak i pojawienia się nowych treści, zmian w sposobie i zakresie jego funkcjonowania.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z eUsługą, z której Pan/Pani korzysta.
6. Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe poprzez środki komukacji z określone w pkt. 1 powyżej.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w Serwisie. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
a. Rejestracja w Serwisie jest możliwa tylko i wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy świadomi swojej zgody wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na zasadach i dla celów jak powyżej oraz zapoznają z się z Regulaminem Serwisu wyrażając zgodę na jego zapisy jak również z prawem do zmiany i/lub usunięcia swoich danych osobowych.
b. Brak, którejkolwiek ze zgód i/lub oświadczenia nie pozwala na rejestracje w Serwisie jak również korzystanie z treści Serwisu wymagających takiej zgody.
c. W przypadku braku rejestracji w Serwisie podane dane osobowe we wstępnym procesie rejetracji w Serwisie nie są zapisywane, przechowywane i przetwarzane.

 

II. Polityka Cookies
1. Pliki Cookies
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis www.diafilm.pl. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
2. Cele w jakich stosowane są pliki cookies
Serws korzysta z plików cookies w celach:
a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. Rodzaje plików cookies
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Serwisie stosowane są następujące rodzaje:
a. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
b. Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Serwisu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

W Przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Działania reklamowe oraz ankiety wyświetlające się Użytkownikowi podczas przeglądania poszczególnych stron w Serwisie nie wymagają zidentyfikowania takiego Użytkownika.

Użytkownik, w celu zrealizowania praw o których mowa w art. 15-20 RODO, w odniesieniu do plików cookies ma również możliwość usunięcia ich poprzez przesłanie takiej prośby na adres jak w pkt I.1 wraz z dodatkowymi informacjami go identyfikującymi, to znaczy z numerem identyfikującym pliki cookies pozostawione w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone: diafilm.pl
Projekt i wykonanie bprog.pl